Prekių grąžinimas ir keitimas

Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22)

Pirkėjas prekes gali gražinti vienu iš šių pateiktų būdų:

Išsiųsti per kurjerių tarnybas tiesiogiai adresu Vaidilutės g. 79, Vilnius ir atsiųsti siuntos sekimo rekvizitus Pardavėjui nurodytu el.paštu. Dėmesio! Prekės išsiųstos į pašto skyrių, autobuso siuntų priėmimo skyrių – traktuojamos, kaip negrąžintos, nebent sutariama kitaip. 

Pristatyti savo transportu į iš anksto suderintą Pardavėjo prekių atsiėmimo punktą.

Pirkėjas yra atsakingas už saugų prekės transportavimą. Jei prekės bus pažeistos jas gražinant, pardavėjas turi teisę jų nepriimti;

Gražintos prekės yra perduodamos Pardavėjui apžiūrai. Gražintų prekių apžiūra vyksta Pardavėjui patogiu laiku, ne vėliau nei per 7 darbo dienas po prekės gražinimo pardavėjui, Pirkėjui nedalyvaujant apžiūroje;

Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas;

Nekokybiškų prekių gražinimo ar pakeitimo išlaidas apmoka Pardavėjas;

Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. Paštu [email protected], pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas/ video bei aprašą apie iškilusią problemą. Grąžinus prekę prieš tai neinformavus Pardavėjo nurodytais kontaktais – Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti prekės atgal;

Įsigytas kokybiškas prekes galima grąžinti
per 14 d. jei:

grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje
pakuotėje;

prekė yra nenaudota ir nesugadinta;

prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos
etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.);

grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa
gamintojo pridedama dokumentacija;

grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas.

Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Dėmesio! Daiktai kuriems reikalingas fizinis montavimas, surinkimas – gali būti grąžinami tik tokiu atveju, jeigu gautos prekės nebuvo surinktos. Surinkus gautas prekes traktuojamas prekės panaudojimo momentas, todėl Pardavėjas pasilieka teisę prekių nepriimti atgal.

Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.

Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui per septynias darbo dienas grąžinami pinigai į Pirkėjo nurodytą sąskaitą, o Pardavėjas įsipareigoja atsiimti prekę(-es) savo transportu. Pirkėjas privalo suteikti sąlygas Pardavėjo personalui ar kurjeriams pasiimti prekes (atspausdinti gražinimo lapą).

Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus per septynias darbo dienas.

Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (bankinio pavedimo kopiją, užsakymo kopiją, čekį ar kitą dokumentą).

Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

Už gražintas prekės pinigai gražinami į pirkėjo banko sąskaitą. Jei pirkėjas už prekes apmokėjo ne bankiniu pavedimu, gražindamas prekės privalo pateikti pasirašytą raštišką prašymą gražinti pinigus į jo asmeninę banko sąskaitą.

Garantija

Pagal LR Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 1 dalies 10 punktą pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino.

Ginčų sprendimo tarnybos

Prašymą / skundą dėl įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilniuls, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/

Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22)

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Bendrosios nuostatos

Įsipareigojame gerbti ir užtikrinti visų svetainės www.medslauga.lt Naudotojų teisę į Asmens duomenų apsaugą.

Privatumo politika taikoma tvarkant Asmens duomenis, surinktus internete, taip pat Asmens duomenis, surinktus kitais kanalais (telefonu, mažmeninės prekybos vietose, prizų žaidimuose – gavus asmens leidimą).

Šios Privatumo politikos paskirtis yra aiškiai išdėstyti, kaip mes tvarkome ir saugome Jūsų pateiktus Asmens duomenis, kokios yra Jūsų teisės ir galimybės kontroliuoti savo Asmens duomenis bei saugoti savo privatumą.

Šioje Privatumo politikoje pateikiame privalomą Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, atliekamą Jums naudojantis mūsų interneto svetaine.

Duomenų valdytojas, nustatantIs Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra UAB „Medslauga“ (juridinio asmens kodas: 304585593, adresas Vaidilutės g. 79, Vilnius LT-10100, tel.: +370 65 339999, el. paštas: [email protected] ).

Naudojamos sąvokos

Internetinė svetainė – tai UAB „Medslauga” priklausanti internetinė svetainė  www.medslauga.lt.

MEDSLauga.lt – UAB „Medslauga“: juridinio asmens kodas: 304585593, adresas Vaidilutės g. 79, Vilnius LT-10100, tel.: +370 65 339999, el. paštas: [email protected]  .

Privatumo politika – tai dokumentas, numatantis svarbiausias asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir laikymo taisykles, naudojantis internetine svetaine.

Asmens duomenys – informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, duomenų subjektu.

Naudotojas – svetainėje apsilankantis asmuo.

Paslaugos – tai MEDSLauga.lt siūlomos su prekių įsigijimu susijusios paslaugos, tokios kaip prekės užsakymas, paruošimas, pristatymas. Paslaugos gali būti atnaujinamos, keičiamos, pildomos. Informacija apie paslaugas talpinama Internetinėje svetainėje.

Partneris – juridinis asmuo, bendradarbiaujantis su UAB „Medslauga” teikiant Paslaugas.

Renkami asmens duomenys

  • Tam, kad tinkamai įgyvendintume pirkėjų užsakymus,Internetinėje svetainėje prašome šių Asmens duomenų: vardo, pavardės, el. pašto adreso, gyvenamosios vietos adreso, pašto kodo, telefono numerio.
  • Surinktus asmeninius Naudotojų duomenis tvarkome remdamiesi galiojančiais įstatymais ir teisės aktais.
  • Asmens duomenis saugome tol, kol turime Naudotojo sutikimą laikyti ir tvarkyti jo asmens duomenis. Naudotojams suteikiame prieigą prie jų asmens duomenų, sudarome sąlygas keisti ar ištrinti pateiktus Asmens duomenis.

Asmens duomenų naudojimo tikslai

Asmens duomenis renkame ir naudojame šiais tikslais:

  • Kokybiškai vykdyti mūsų teikiamas Paslaugas ir pristatyti prekes pagal pirkimo sutarties sąlygas.
  • Susisiekti su Jumis, vykdant užsakymą.
  • Vykdyti tiesioginę rinkodarą (jei turime asmens sutikimą): siųsti informaciją ir naujienas el. paštu, telefonu, SMS žinutėmis ir pan.

Savo sutikimą Asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais Naudotojas gali bet kada atšaukti susisiekęs telefonu +370 65 339999 arba el. paštu [email protected] .

Duomenų rinkimas tiesioginės rinkodaros tikslais atitinka visas Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.

Asmens duomenų saugumas ir prieiga prie Asmens duomenų

Naudotojų Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis svarbiausiais Asmens duomenų saugumą užtikrinančiais LR įstatymais ir ES reglamentais, numatant tinkamas organizacines bei technines priemones.

Medslauga.lt užtikrina saugomų duomenų apsaugą nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, sunaikinimo, atskleidimo trečiosioms šalims, taip pat sukčiavimo ar asmens tapatybės vagystės.

Esame įsipareigoję neplatinti ir neatskleisti informacijos, susijusios su svetainės Naudotojais ir jų asmeniniais duomenimis, trečiosioms šalims.

Prieigą prie Naudotojo asmens duomenų turi Partneriai, su kuriais bendradarbiaujame teikdami savo siūlomas Paslaugas (prekių užsakymas, pristatymas, apmokėjimas ir pan.). Partneriai įsipareigoja laikytis konfidencialumo reikalavimų.

Mano asmens duomenų valdymo teisės

  • Turėdamas paskyrą Internetinėje svetainėje, Naudotojas visuomet gali rasti didžiąją dalį savo asmens duomenų. Čia galima keisti, pildyti arba ištrinti kai kuriuos savo asmens duomenis, taip pat atsisakyti naujienlaiškių ir kitų pranešimų tiesioginės rinkodaros tikslais.
  • Prieigą prie visų savo asmens duomenų galima gauti susisiekus su mumis telefonu +370 65 339999 arba el. paštu [email protected] . Nurodytais būdais Naudotojas turi teisę pateikti prašymą ištrinti visus savo pateiktus asmens duomenis.
  • Naudotojas bet kuriuo metu turi teisę reikalauti nutraukti leidimą Medslauga.lt rinkti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bei juos negrįžtamai panaikinti.
  • Turėdamas klausimų  ar nusiskundimų, susijusių su Asmens duomenimis, Naudotojas bet kada gali susisiekti su mumis el. paštu [email protected] arba kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Privatumo politikos pakeitimai

Naudotojo teisės, Asmens duomenų tvarkymo aspektai, naujausi teisės aktai – tai, į ką žvelgiame su didele atsakomybe. Siekdami teikti tik tikslią ir pačią naujausią informaciją, Privatumo politiką reguliariai atnaujinsime. Apie tai Jus informuosime svetainėje www.medslauga.lt