Kompensacija čiužiniui ir pasėstui. Kaip ją gauti?

Kompensacija čiužiniui iki 100 Eur

Kompensacija čiužiniui ir pasėstui praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 100 eurų, jei dėl sveikatos būklės nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, visiška negalia, yra pragulų atsiradimo tikimybė, esant bent vienam sunkiam organizmo funkcijų sutrikimui dėl tam tikrų ligų ar traumų.

Poroliniai čiužiniai pragulų profilaktikai ir gydymui: spausti čia

Kompresoriniai čiužiniai pragulų profilaktikai ir gydymui: spausti čia

Segmentinis poroloninis čiužinys nuo pragulų MEDSlauga
Čiužinys su kompresoriumi pragulų prevencijai - gydymui MEDSlauga

Kompensacija pasėstui iki 200 Eur

Kompensacija pasėstui praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 200 eurų, jei dėl sveikatos būklės esate priverstas judėti neįgaliojo vežimėliu.

Pasėstai: spausti čia.

Prieš įsigyjant čiužinį ar pasėstą praguloms išvengti turite kreiptis į Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrių apskrityje ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jūsų diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs ankščiau gautos kompensacijos nustatytas terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriui apskrityje pateikti šiuos dokumentus:

◼ Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą dėl kompensacijos skyrimo;

◼  išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių);

◼  įsigyjant čiužinį praguloms išvengti medicinos dokumentų išrašą/siuntimą išrašo gydantis gydytojas (išrašas nereikalingas pateikus specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia);

◼  įsigyjant čiužinį praguloms išvengti, asmenį gydantis gydytojas, įvertinęs asmens poreikį įsigyti techninės pagalbos priemonę, jei asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis, medicinos dokumentų išrašo/siuntimo formoje Nr. 027/a nurodo, kad asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis;

◼  įsigyjant pasėstą praguloms išvengti medicinos dokumentų išrašą/siuntimą išrašo gydantis gydytojas;

◼  išrašo pateikti nereikia kreipiantis dėl tos pačios priemonės pakartotinai, pasibaigus čiužinio ar pasėsto praguloms išvengti nustatytam naudojimo laikui.

◼   asmenstapatybę patvirtinantį dokumentą;

◼   neįgaliojo pažymėjimą;

◼   pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą

Komisija išnagrinėja prašymą, per 10 dienų priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, sprendimas galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos.

Gavęs informaciją apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, galite įsigyti pageidaujamą priemonę ir per 60 dienų nuo priemonės įsigijimo dienos Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriui apskrityje pateikti šiuos dokumentus:

◼    neįgaliojo pažymėjimą;

◼ sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;

◼ sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo už kojomis minamą triratį ar keturratį termino atidėjimas;

◼ pirkimo užsienio valstybėje dokumentą;

◼ pirkimo–pardavimo kvitą, jei priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;

◼ lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonės perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;

◼ atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (techninės pagalbos priemonė turi būti paženklinta atitikties ženklu CE). Jeigu techninės pagalbos priemonė perkama ne Lietuvoje, turi būti pateikiamas atitikties deklaracijos vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu;

◼ dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas: pasėsto ar čiužinio praguloms išvengti – ne mažiau kaip 1 metai.

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro skyrių adresai

Vilniaus skyrius

Mindaugo g. 42A-1, 01311 Vilnius,

Tel.: 8 800 800 89

Kauno skyrius

Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas,

Tel.: 8 800 800 89

Klaipėdos skyrius

Šilutės pl. 4 B, 91173, Klaipėda.

Tel.: 8 800 800 89

Marijampolės skyrius

Parko g. 13, 68219, Marijampolė,

Tel.: 8 800 800 89

Panevėžio skyrius

Dainavos g. 23A, 36247 Panevėžys,

Tel.: 8 800 800 89

Šiaulių skyrius

Vilniaus g. 40, 76253 Šiauliai,

Tel.: 8 800 800 89

Telšių skyrius

Žalioji g. 4 -4 g. 5, 87334 Telšiai,

Tel.: 8 800 800 89

Utenos skyrius

Donelaičio g. 30, 28141 Utena,

Tel.: 8 800 800 89

Tauragės skyrius

Žemaitės g. 5/ Gedimino g. 9, 72236 Tauragė,

Tel.: 8 800 800 89

Alytaus skyrius

Smėlio g. 10-1,  61114 Alytus,

Tel.: 8 800 800 89